Pensioen komt er aan: aan vermogensopbouw gedaan?

Enkele vragen waarop elke zelfstandige het antwoord moet kennen: Tot welke leeftijd moet je actief blijven om een volwaardig wettelijk pensioen op te bouwen? Vanuit welk pensioenfonds verwacht je een wettelijk pensioen te mogen ontvangen. M.a.w. uitsluitend als zelfstandige gewerkt of gemengde loopbaan werknemer, ambtenaar? Hoeveel zal dat pensioen bedragen? Zal dat maandelijks pensioenbedrag volstaan […]

Vergelijking fiscale impact van een personenwagen of lichte vracht

Cliënten van Meesters Accountants weten inmiddels dat ik, Vincent Meesters, een autoliefhebber ben in hart en nieren. In de fiscale berekening is een voertuig een belangrijke beslissing. De fiscale regels zijn immers onderhevig aan wijzigingen met als doel de overheidsinkomsten en ecologische doelstellingen te bereiken. Een voertuig koop je voor gebruik over meerdere jaren waardoor […]

Opgelet met de btw op schadevergoedingen

Vaak nemen cliënten een annulatievergoeding, verbrekingsvergoeding of schadevergoeding op in hun voorwaarden. Het voorschot dat hun klant heeft overgemaakt mag aanzien worden als vergoeding voor de geleden schade in geval van verbreking van het contract. Maar hoe zit het juist met de btw? Voorschot met of zonder btw Het BTW wetboek is duidelijk: het voorschot […]

Kilometervergoeding auto beroepsmatige verplaatsingen

Wellicht de meest gestelde vraag van ieder ondernemer. Hoe laat ik mijn vennootschap bijdragen in de onkosten voor mijn voertuig. Wat zijn de mogelijkheden op fiscaal en juridisch vlak. De meerderheid van de ondernemers heeft behoefte aan een voertuig. Graag benadrukken wij hier het belang van het beroepsmatig gebruik. Immers zonder verantwoording van beroepsmatige verplaatsingen […]

Extra aanvulling op wettelijk pensioen voor zelfstandigen (eenmanszaken) vanaf 1 juli 2018

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine dient vandaag een wetsontwerp in dat eindelijk een einde zal maken aan de discriminatie tussen werkende vennoten in een vennootschap en de natuurlijke personen zelfstandigen op het vlak van pensioenopbouw. Tot voordien konden enkel de werkende vennoten via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen in de tweede pijler. Dit via […]

Versoepeling goedkopere overuren Horeca in aantocht

Minister van Werk Kris Peeters is van plan om de toepassing van de goedkope overuren in de horecasector te versoepelen. Momenteel kan een werkgever in de horecasector tot 360 overuren netto uitbetalen aan een voltijdse werknemer als hij een geregistreerd kassasysteem heeft. Dit zonder inhouding van sociale zekerheidsbijdragen en voorheffing. De werknemer moer er voor […]

Innovatieaftrek zet België op de kaart

Innovatieaftrek ook geldig voor auteursrechtelijke software Voorheen hadden we in Belgie de “aftrek voor octrooiinkomsten”. Een regeling waar slechts enkelen gebruik van konden maken. Deze maatregel werd vervangen door de nieuwe innovatieaftrek. Via de nieuwe innovatieaftrek (of aftrek voor innovatie-inkomsten) kunnen vanaf 1 juli 2016 netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijgesteld worden […]